قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربرشرکت آریا هدف پایدار، می‌باشد. 
 
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت آریا هدف پایدار، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت آریا هدف پایدار، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.
 
2- شرایط استفاده از خدمات سایت
 به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت آریا هدف پایدار ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.