نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی تهران و شهرستان:
 • 1- خرید 600 عدد کارتریج در هر فصل (یعنی هر ماه 200 عدد)
 • 2- چک ضمانت به مبلغ 500,000,000 ریال (در وجه شرکت)
 • 3-دارای پروانه کسب یا ثبت شرکت
 • 4-نصب رایگان تابلو به صورتی که طراحی 80% تابلو مختص نماینده اصلی و 20% آن مرتبط با فروشگاه باشد.
 • نوع متقاضی :
 • مشخصات حقیقی
 • * نام : * نام خانوادگی :
 • * نام پدر : * شماره شناسنامه :
 • تاریخ تولد : محل تولد :
 • * میزان تحصیلات : * شماره ملی :
 • آدرس محل سکونت :
 • * پست الکترونیک : * تلفن ثابت :
 • فکس : * تلفن همراه :
 • * شماره جهت تماس ضروری :
 • :مشخصات متقاضی حقوقی
 • * نام شرکت / موسسه : * شماره ثبت :
 • * تاریخ ثبت : نوع فعالیت شرکت :
 • * نام ونام خانوادگی مدیرعامل : * نام پدر :
 • * شماره شناسنامه : تاریخ تولد :
 • * محل تولد : میزان تحصیلات :
 • شماره ملی :
 • آدرس شرکت/موسسه :
 • نام استان : شماره تلفن به همراه کد :
 • فکس : تلفن همراه :
 • * شماره جهت تماس ضروری : پست الکترونیک :
 • سوابق و تجارب کاری متقاضی
 • نام شرکت : از سال : تا سال :
  • نام شرکت
  • از تاریخ
  • تا تاریخ
  • حذف
 • وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا
 • مشخصات محل مورد تقاضا
 • نام محل : استان :
 • شماره تلفن به همراه کد : فکس :
 • کد پستی : صندوق پستی :
 • آدرس :
 • نوع جواز کسب ملک
 • شماره جواز کسب : محل صدور جواز کسب :
 • تاریخ انقضای جواز کسب : توضیحات :
 • آیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی شرکتهای دیگر را داشته اید؟ :
 • نام شرکت : از سال : تا سال :
  • نام شرکت
  • از تاریخ
  • تا تاریخ
  • حذف
 • آپلود :
 • کد امنیتی