تونر کارتریج از چه موادی تشکیل شده است؟

تونر کارتریج از چه موادی تشکیل شده است؟

تونر کارتریج از چه موادی تشکیل شده است؟

 تونر یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده ی کارتریج های لیزری می باشد که مورد استفاده در پرینتر و دستگاه های کپی لیزری است.
 تونر از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: رنگ دانه و پلاستیک. رنگ دانه ها با پلاستیک مخلوط شده و از بین غلتک های داغ عبور کرده و گداخته می شوند. پودر در Toner Hopper (محفظه کوچکی که داخل یک روکش قابل حرکت می باشد) ذخیره می گردد.
کارتریج, تونر مورد نیازش را از طریق Developer Unit (تامین کننده ی دانه) از محفظه دریافت می کند. Developer یک مجموعه از دانه های مغناطیسی که به یک قطعه ی فلزی قابل چرخش متصل می شوند. با حرکت میله ی فوق دانه های مغناطیسی در محفظه قرار می گیرند. با توجه به این که داه های مغناطیسی دارای بار منفی می باشند; تامین کننده ی دانه ها, دانه های مثبت تونر را جمع آوری خواهند کرد. در ادامه پاک کن, ذرات را تمیز کرده و برای استوانه می فرستد.
 تصاویر الکترواستاتیک دارای بار منفی قوی تری نسبت به تامین کننده ی دانه ها بوده و استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور می کند. در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت کرده و به موازات آن کاغذ تحت تاثیر یک میدان قرار گرفته و تخلیه بار الکتریکی انجام می پذیرد. سپس به دلیل وجود جاذبه, تونر بر روی سطح کاغذ باقی می ماند.

نظرات کاربران

  • نظری درج نشده است.